Trả lời ý kiến hội viên

TP.HCM kiến tạo không gian phát triển từ cơ chế mới

TP.HCM lên kế hoạch vận dụng các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 của Quốc hội để tạo động lực và những không gian phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng châu Âu ủng hộ hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam

Về hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 và vaccine, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn EU đã ủng hộ 2,4 triệu liều vaccine và giúp đỡ Việt Nam phòng, chống dịch...