Tiêu điểmChia sẻ

Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV - * Toàn văn phát biểu nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV của đồng chí Vương Đình Huệ

Nhân Dân điện tử