Trả lời ý kiến hội viênChia sẻ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng châu Âu ủng hộ hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam

VĂN NGHIỆP CHÚC (Từ Brussels, Vương quốc Bỉ)
Nhân Dân điện tử