Báo chí & doanh nghiệpChia sẻ

Ngành nước TPHCM tiếp cận các nghiên cứu đổi mới về nước sạch quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho những khó khăn và nâng cao chất lượng dịch vụ

pv
Hội Nhà báo TPHCM