Audio/VideoChia sẻ

Thủ tướng yêu cầu xóa nạn tín dụng đen ở nông thôn, xử lý nghiêm tiêu cực, tham nhũng trong đất đai

VĂN PHÚC - THỤY QUYÊN
SGGPO