Audio/VideoChia sẻ

ĐOÀN LÃNH ĐẠO TP.HCM DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG