Tiêu điểmChia sẻ

TPHCM trao đổi kinh nghiệm với TP Thượng Hải để xây dựng Trung tâm tài chính

VĂN MINH (từ TP Thượng Hải, Trung Quốc)
SGGPO