Thời sự nóngChia sẻ

Xây dựng thế trận phòng không - không quân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

TRẦN BÌNH
SGGPO