Trả lời ý kiến hội viênChia sẻ

Tôi có thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt nam 2010 -2015, vừa qua, trong đợt đổi thẻ hội viên đợt 2016-2021 ....