Trả lời ý kiến hội viênChia sẻ

Tôi đang công tác ở đơn vị tạp chí , tôi muốn hỏi thủ tục xin thành lập chi hội nhà báo?