Hai triệu liều vắc xin Moderna do Mỹ gửi đã về đến Việt Nam sáng 10.7.