Sau nhiều ngày vận chuyển từ Nhật Bản, đoàn tàu số 12 và 13 thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã về đến cảng Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.