Với niềm kính yêu vô hạn dành cho chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ trao Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 40, nhằm chào mừng 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022)