Cầu Thủ Thiêm 2 là một trong những công trình có thể nói là biểu tượng mới của TP.HCM. Thế nhưng, công trình này thời gian qua bị làm xấu đi bởi những hình vẽ nguyệch ngoạc, khiến cho bộ mặt mỹ quan đô thị của Thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã có những hoạt động xử lý, tuy nhiên, những nét vẽ này vẫn không được xóa sạch hoàn toàn. Theo các chuyên gia, TP cần sớm có các phương án chấn chỉnh, giám sát các công trình trọng điểm, để không xảy ra các trường hợp tương tự, đồng thời chính mỗi người dân sẽ là cánh tay nối dài hiệu quả cùng chính quyền bảo vệ, tô thắm thêm nét đẹp mỹ quan của một Thành phố văn minh, hiện đại.