Ngày 20/9, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tiếp đoàn công tác có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt các phòng ban đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội.

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã báo cáo với đoàn về kết quả triển khai công tác đối ngoại. Theo đó, những năm qua công tác đối ngoại nhân dân của Hội Nhà báo Việt Nam luôn thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, nhất là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hội đã định hướng, quán triệt triển khai công tác đối ngoại nhân dân của cơ quan Trung ương Hội theo hướng: Tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tổ chức báo chí, hiệp hội nhà báo quốc tế. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các nhà báo- hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của của các đối tác đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú trọng trao đổi giải quyết các vấn đề xã hội, đấu tranh dư luận, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của tổ chức mình với lợi ích quốc gia, dân tộc. Phát huy vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế góp phần tích cực vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, vào đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, phù hợp với khả năng, điều kiện và lợi ích của đất nước.

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam giao các đơn vị: Báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Người làm báo, Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam tuyên truyền và hướng dẫn các cấp Hội Nhà báo thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm và truyền thông đa phương tiện.

Nhìn chung Hội Nhà báo Việt Nam đã từng bước củng cố đội ngũ làm công tác đối ngoại của Hội. Rà soát đội ngũ có trình độ, bản lĩnh vững vàng để triển khai đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Đối ngoại Trung ương, cán bộ Hội đã được tham gia các hội thảo tập huấn, được trang bị các kiến thức, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại như: kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án truyền thông đối ngoại và kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin; nắm bắt tình hình thế giới và khu vực, công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và các dự báo sắp tới.

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 3

Các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện triển khai công tác đối ngoại.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề xuất Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục cập nhật, hướng dẫn các tổ chức đối ngoại nhân dân về định hướng, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; đặc biệt thông tin, hướng dẫn kịp thời về những vẫn đề nhạy cảm, những tổ chức nước ngoài cần quan tâm, cân nhắc trong quá trình các tổ chức nhân dân triển khai công việc.

Ban Đối ngoại Trung ương thường xuyên chỉ đạo, định hướng rõ những gì chỉ để thông tin đối nội mà không thông tin đối ngoại và ngược lại. Trong vấn đề này bao hàm cả vấn đề bảo mật, vấn đề thông tin đấu tranh chống tham nhũng, vấn để tiếp xúc giao lưu giữa các nhà báo Việt Nam với các tổ chức nhà báo nước ngoài trên đất nước ta. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Hội trong công tác phê duyệt báo cáo, kế hoạch hoạt động đối ngoại nhằm đáp ứng đòi hỏi của công tác thông tin báo chí linh hoạt, cập nhật.

Trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở, ban Đối ngoại Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện triển khai công tác đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các cơ quan báo chí. Làm rõ việc xây dựng đội ngũ nhân sự làm công tác này, xây dựng chiến lược cho các quan hệ đối tác, xác định chiến lược mục tiêu trong thời gian tới. Đồng thời đưa ra định hướng ưu tiên để phát triển các đối tác…

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 4

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò và hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua. Chia sẻ những khó khăn mà Hội gặp phải trong quá trình triển khai công tác đối ngoại và chỉ ra những bất cập cần khắc phục. Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Hội cần xây dựng chiến lược hoạt động đối ngoại, trong đó, xác định rõ mục tiêu, đối tác, nội dung, phương thức hợp tác phù hợp; nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác tham mưu, nghiên cứu; kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại; sử dụng đội ngũ phóng viên của ta ở nước ngoài; nâng tầm đối ngoại đa phương, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại.

Đồng chí Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam có đủ cơ sở, tiềm năng và thế mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; đồng thời khẳng định Ban Đối ngoại Trung ương sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và các thành viên trong đoàn công tác, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, qua buổi làm việc hôm nay Hội Nhà báo Việt Nam càng hiểu rõ hơn vai trò rất quan trọng của công tác đối ngoại trong hoạt động báo chí, thấy rõ hơn được bức tranh đối ngoại của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh thông tin truyền thông phát triển trên khắp thế giới, mạng xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng hiện nay.

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 5

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá thực trạng hiện nay, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Hiện nay lực lượng làm công tác đối ngoại của báo chí còn mỏng, nhân sự còn thiếu, kinh phí hoạt động còn nhiều hạn chế. Lực lượng chúng ta tuy đông nhưng chưa được mạnh, chưa tạo được quả đấm thép".

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 6

Buổi làm việc hôm nay Hội Nhà báo Việt Nam càng hiểu rõ hơn vai trò rất quan trọng của công tác đối ngoại trong hoạt động báo chí

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác, việc phối hợp giữa hai bên sẽ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Hai bên cùng thực hiện hoạt động nghiên cứu, từ đó đưa ra chiến lược mang tính định hướng rõ ràng, xây dựng chiến lược trong đào tạo, đề ra những kế hoạch phát triển hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác truyền thống. Đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan báo chí lớn trong nước với các cơ quan báo chí nước ngoài. Tổ chức các hoạt động để Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội mở rộng mối quan hệ song phương và đa phương từ đó nâng tầm quan hệ đối ngoại, nâng cao chất lượng đối ngoại của báo chí.