Hướng đến hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 50 năm, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thành lập báo, Báo Người Lao Động tố chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui".