1. Câu lạc bộ phóng viên Thể dục thể thao:

- Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Lê Xuân Cường – Đài Truyền hình TP. HCM

- Phó Chủ nhiệm: Phan Lê Tuấn – Báo Công an TP. HCM

 

2. Câu lạc bộ phóng viên Nội chính

- Chủ nhiệm: Phạm Thục - Hội Nhà báo TP. HCM

- Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Dũng – Báo Pháp luật TP. HCM

- Phó Chủ nhiệm: Kiều Hạnh – Báo Công an TP. HCM

 

3. Câu lạc bộ phóng viên Văn hóa – Văn nghệ

- Chủ nhiệm: Bùi Xuân Thái – Hội Nhà báo TP. HCM

- Phó Chủ nhiệm: Cẩm Lệ - Báo Phụ nữ

- Phó Chủ nhiệm: Hạnh Chi – Tạp chí Nhà đẹp

- Phó Chủ nhiệm: Quỳnh Nguyễn – Báo Tuổi trẻ

- Phó Chủ nhiệm: Thúy Bình – Báo Sài Gòn giải phóng

 

4. Câu lạc bộ phóng viên Du lịch

- Chủ nhiệm: Lâm Thành Quý , Đài Truyền hình TP. HCM

- Phó Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Hương, Đài Truyền hình TP. HCM

- Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Thảo, T/c Du lịch TP. HCM

 

5.Câu lạc bộ phóng viên Kinh tế Nông nghiệp:

- Chủ nhiệm: Đặng Công Phiên – Báo Sài Gòn giải phóng

- Phó Chủ nhiệm: Lưu Bạch Dương – Báo Nông nghiệp Việt Nam

- Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tâm – Báo Khoa học phổ thông

 

6. Câu lạc bộ phóng viên Ảnh Báo chí

- Chủ nhiệm: Hoàng Chí Hùng

- Phó Chủ nhiệm: Phan Lê Tuấn – Báo Công an TP. HCM