(Hoinhabaohcm) - Sáng 21/10, Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, phiên trù bị.

Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong 5 năm qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ VIII của Hội; bầu Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo TP khoá VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm: NB.Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, NB.Dương Vũ Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM, NB.Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM, NB.Thái Thành Chung - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, NB.Lê Tiền Tuyến - Thường vụ Trưởng ban Kiểm tra, NB.Đoàn Nguyễn Thùy Trang - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM (nhiệm kỳ 2015 -2020), NB. Mã Diệu Cương - Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Tham dự Đại hội có đại biểu có 164 đại biểu chính thức và  thành viên trong Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM (nhiệm kỳ 2015 -2020).  

 NB.Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội NBTPHCM đã phát biểu khai mạc hội nghị.

NB.Dương Vũ Thông phổ biến về Quy chế Đại hội VIII Hội Nhà báo TPHCM, Quy chế làm việc của Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội VIII Hội Nhà báo TPHCM, Thể thức bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Đoàn Đại biểu đi dự Đại Hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị cũng nghe Ban chấp hành HỘI NBTPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội, báo cáo kiểm điểm của của Ban chấp hành khóa VII (nhiệm kỳ  2015 -2020).

Sau khi đoàn chủ tịch báo cáo phương án nhân sự Ban chấp hành khóa VIII, ĐC Dân Quyền, Tổng biên tập Báo Cựu Chiến Binh TPHCM, trưởng ban Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội NBTPHCM khóa VIII

Các đại biểu, khách mời đến dự

Đại biểu trao đổi với NB.Trần Trọng Dũng - chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM

Mở đầ

NB.Trần Trọng Dũng phát biểu

Các đại biểu biểu quyết

Ban Thư ký Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TPHCM

NB. Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM bỏ phiếu bầu BCH

NB. Dương Vũ Thông - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM bỏ phiếu bầu BCH

Một số hình ảnh đại biểu bầu BCH:

HƯƠNG THẢO - THIỆN HỢP - NGUYÊN VŨ