(Hoinhabaohcm) - Sáng 11/11, Sở Du lịch TPHCM do bà Nguyễn Thị  Ánh Hoa, Gđ Sở Du lịch Tp dẫn đầu đã đến thăm Hội Nhà báo TPHCM nhằm thảo luận hướng hợp tác thông tin sắp tới. 

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hoa (giữa). 

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hoa cảm ơn Hội Nhà báo TPHCM đã đồng hành trong hỗ trợ hoạt động du lịch của thành phố trong giai đoạn Covid - 19 vừa qua. 

Đồng chí nhấn mạnh, thời điểm này cần có sự chung tay của báo chí, truyền thông để phục hồi du lich thành phố thông qua các chiến dịch xúc tiến, quảng bá thị trường với sự phối hợp của Hội Nhà báo TPHCM trong hoạt động thông tin tuyên truyền.

 

NB. Trần Trọng Dũng (bìa phải) trao đổi hướng hoạt động tuyên truyền sắp tới

NB Trần Trọng Dũng đề xuất, thời điểm quan trọng sắp tới, Hội Nhà báo TPHCM sẽ cùng Tổng Biên tập các báo trao đổi liên tục để tạo ra một phương án truyền thông Trong đó, nhà báo đưa ra một số đề xuất thêm như liên kết 3 CLB – Du lịch, Nông nghiệp, Thể thao thuộc Hội Nhà báo TPHCM chính là nòng cốt nhằm đưa ra những chuyên đề hiệu quả. Đồng thời, Hội Nhà báo TPHCM dự kiến cùng Sở Du lịch TPHCM sẽ tập hợp các Facebooker du lịch có tầm ảnh hưởng trên Mạng xã hội tham gia vào chiến dịch phát triển du lịch của Tp. NB. Nguyễn Tấn Phong – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM cũng mong muốn sản phẩm du lịch của thành phố cần độc đáo, thú vị hơn, hiện nay, sản phẩm du lịch của thành phố còn nghèo nàn, chưa hấp dẫn. 

THIỆN HỢP