Chia sẻ
Audio/Video

ĐIỂM NGHẼN TẠI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA TP.HCM

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm tại TP.HCM được đánh giá chậm. Cụ thể, qua giám sát của HĐND TP.HCM, đến thời điểm này, Thành phố có (AR 1) 100 dự án giải ngân bằng 0 và 12 dự án mới giải ngân vốn được dưới 10%. Đơn vị quản lý kêu khó, trong khi người dân sống quanh khu vực có dự án thì than trời bởi ô nhiễm và ảnh hưởng đến kinh doanh mua bán

Nguồn: Trung tâm tin tức