Chia sẻ
Audio/Video

CHƯƠNG TRÌNH DÂN HỎI - CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI THÁNG 9

Thời gian qua các cấp chính quyền TP.HCM đã có nhiều nỗ lực trong việc bố trí tái định cư cho người dân khi thực hiện chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, thực tế cũng còn nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm để công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố ngày càng hiệu quả, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích chính đáng của người dân với sự phát triển chung của Thành phố. Đây là nội dung Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 9 do Hội đồng nhân dân TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM và Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phối hợp thực hiện.

Nguồn: Trung tâm tin tức