Chia sẻ
Audio/Video

Mái ấm trên vườn cao su Ea H’Leo

Ngoài thu nhập chính từ cao su, hơn 1.200 người lao động trên địa bàn đã chung tay thực hiện Chương trình hỗ trợ vốn giúp nhau làm kinh tế vô cùng hiệu quả.

Nguồn: Truyền hình Nông nghiệp