Chia sẻ
Audio/Video

NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cấp cơ sở tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Nguồn: Trung tâm tin tức