Chia sẻ
Audio/Video

[Video] ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19, TP.HCM "HỒI SINH" NHIỀU TUYẾN HẺM SẠCH

Những con đường hoa mười giờ như thế này là một trong các kết quả từ việc thực hiện chỉ thị 19 của thành ủy TP.HCM về cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước.

Nguồn: HTV