Chia sẻ
Audio/Video

[Video] DẤU ẤN HẠ TẦNG CỦA TP.HCM TRONG NHIỆM KỲ 2015-2020

Đầu tư cho hạ tầng giao thông được xem là giải pháp then chốt cho các đô thị như TP.HCM tăng tốc.

Bức tranh hạ tầng 5 năm qua đã nổi lên nhiều sắc màu tươi sáng với điểm nhấn là các công trình mang đến sự hài lòng cho người dân thành phố

Nguồn: HTV