Chia sẻ
Audio/Video

XUẤT KHẨU GẠO SANG CHÂU ÂU CÓ NHIỀU KHỞI SẮC

Xét về giá trị lâu dài, cánh cửa EVFTA sẽ giúp nâng tầm cho gạo Việt Nam khi có thể xem thị trường này là điểm khởi phát để gạo Việt đi vào các thị trường chất lượng cao khác. Mới đây đã có những lô hàng đầu tiên sang châu Âu theo hiệp định này. Tín hiệu tích cực cho thấy việc xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều triển vọng trong thời gian tới.

Nguồn: HTV