Chia sẻ
Audio/Video

[Video] ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM: MỞ TRANG SÁCH MỚI CHO KHÔNG GIAN VĂN HÓA GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ

Thành phố mang tên Bác là nơi khởi xướng ý tưởng và đưa vào hoạt động mô hình đường sách hiện đại đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 1/2016. Nhìn lại chặng đường 5 năm hoạt động, đường sách TP.HCM đã khẳng định được những giá trị ý nghĩa đặc trưng về văn hóa và du lịch giữa lòng thành phố.

Nguồn: HTV