Chia sẻ
Audio/Video

[Video] TP.HCM: RA MẮT PHÒNG AN NINH MẠNG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO

Đối với thành phố Hồ Chí Minh, công tác an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ngoài các hoạt động được triển khai thường xuyên, từ năm 2017, an ninh mạng đã được thành phố xác định là một trong 4 trụ cột của Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Hôm qua, Công an TP.HCM đã có buổi lễ công bố ra mắt phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Nguồn: HTV