Chia sẻ
Audio/Video

[Video] TỪ 31/03/2021, NGÂN HÀNG CHỈ PHÁT HÀNH THẺ CHIP

Từ 31/3/2021, các ngân hàng khi phát hành thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, tức không phát hành thêm thẻ từ. Thời hạn mới này sớm hơn 9 tháng so với quy định trước đó. Đây là nội dung nổi bật trong Thông tư số 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Mục đích nhằm tạo bước chuẩn bị vững chắc, đảm bảo chuyển đổi hoàn toàn những thẻ từ đang lưu hành sang thẻ chip trước hạn chót 31/12/2021 đúng theo lộ trình.

Nguồn: HTV