Tìm kiếm: Dự thảo báo cáo chính trị

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị và điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 26/10, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ nhằm góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam trình Đại hội Hội Nhà báo toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.